Başkan

Prof. Dr. Celalettin Usalan

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Özlem Usalan

Sayman

Uzm. Dr. Ahmet Ziya Şahin

Genel Sekreter

Doç. Dr. Mehmet Fatih Erdur

Araştırma Sekreteri

Uzm. Dr. Orhan Özdemir

Üyeler

Doç. Dr. Şengül Şahin
Uzm. Dr. Mehmet Emin Bindal